INVESTUJTE DO

RECOVERY RESORT

REZIDENČNÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM

Je čas na zmenu

Psychické problémy sa na Slovensku riešia takmer výlučne liekmi. Aké možnosti mali doteraz ľudia, ktorých sa to týka? Jedinou odpoveďou konvenčnej medicíny na akékoľvek problémy s psychikou sú lieky. Ani štandardná psychoterapia žiaľ nie je v súčasnosti schopná ponúknuť dostatočnú pomoc a trvalejšie riešenia.

Už 10 rokov úspešne pomáhame ľuďom s duševnými problémami. Aj vďaka nášmu efektívnemu terapeutickému prístupu sme umožnili stovkám klientov zbaviť sa problémov aj liekov, dlhodobo zlepšiť ich celkový stav a znovu prevziať kontrolu nad svojim životom. 

Vyriešili sme množstvo závažných prípadov, ktoré by si vyžadovali intenzívnu, dlhodobú a súvislú terapiu. Veľmi dôležitým faktorom je aj vhodné prostredie, ktoré by dalo klientom možnosť  plne sa sústrediť na zmeny a zároveň získať odstup od starostí bežného života.

Po 6 mesiacoch príprav sa nám podarilo všetky tieto špecifické potreby vzájomne prepojiť a prinášame efektívne riešenie - Rezidenčné terapeutické centrum RECOVERY RESORT.

Autori projektu

Autorom a realizátorom projektu je skúsený terapeut a podnikateľ, Miroslav Danaj. Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom terapeutickom centre v Bratislave, kde poskytol už viac ako 6500 hodín terapie a poradenstva. 

Významný podiel na vývoji tohto projektu má tiež jeho dlhoročná kolegyňa a skvelá terapeutka Ivana Matejovič.

Miroslav Danaj sa špecializuje na efektívnu a dlhodobú zmenu psychických procesov, vzorcov správania a stavu podvedomia. Pri práci využíva aj bohaté znalosti z oblasti hypnózy, mikrovýrazov tváre a neverbálnej komunikácie.

Miroslav Danaj má 20-ročné skúsenosti v podnikaní a je zakladateľom troch spoločností, ktoré poskytujú odborné
služby v oblasti terapie a zlepšovania duševného zdravia, osobného rozvoja a zvyšovania celkovej kvality života.

Miera rozpracovanosti

Projekt je v plnej miere pripravený na realizáciu prostredníctvom existujúcej spoločnosti. 

  • Prevádzkové priestory - na prevádzku rezortu už bol vybraný prevádzkový objekt, ktorý spĺňa všetky dôležité podmienky tohto typu zariadenia. Nehnuteľnosť je vo veľmi dobrom stave, budova je energeticky úsporná. Proces odkúpenia nehnuteľnosti sa už začal, aktuálne máme k nehnuteľnosti zriadené záložné právo.
  • Personálny plán je spracovaný vrátane pracovných náplní pre všetky pracovné pozície. Nábor zamestnancov a výber zmluvných partnerov je pripravený a bude spustený ihneď po obstaraní prevádzkových priestorov.
  • Marketingový plán je plne pripravený, vrátane úvodnej marketingovej kampane a následnej dlhodobej stratégie na propagáciu služieb a rezortu.
  • Terapeutické metódy a manažment zariadenia sú plne pripravené.

Aktuálna úroveň zabezpečenia hlavných oblastí projektu:

55%

Prevádzkové priestory

Zamestnanci a odborní partneri

Prezentácia
a marketing

Manažment
a organizácia

Terapeutické metódy a postupy 


RECOVERY RESORT

sa hneď po otvorení stane najväčším a najkomplexnejším súkromným zariadením tohto druhu na Slovensku a v Českej republike.

Základné informácie

o investičnej príležitosti RECOVERY RESORT. 

Investícia 660.000 Eur

Celkový objem investície 990.000 Eur je rozdelený na 2 fázy, pričom 1. fáza bola úspešne ukončená. 
Aktuálne prebieha 2. fáza investície v sume 660.000 Eur. 

Vklad od 44.000 Eur

Čiastková investícia do tohto projektu je možná od 44.000 Eur.

Ročné výnosy 10+%

Očakávané priemerné ročné výnosy pre investora v horizonte 5 rokov sú viac ako 10% p.a.

Využitie kapitálu

Investícia je využitá prevážne na obstaranie prevádzkového objektu a na drobné stavebné úpravy, zariadenie izieb a spoločných priestorov, vybavenie funkčných priestorov a vybudovanie relaxačnej záhrady.

Bezpečnosť investície

Nadštandardné zabezpečenie vo forme krytia investičného kapitálu nehnuteľnosťou, a tiež prostredníctvom konkrétnych zmluvných podmienok, ktoré priamo poskytujú ochranu vkladu investora.  

Ďalšie informácie

Chcete zistiť viac o tejto investičnej príležitosti? Kontaktujte nás a my Vám poskytneme ďalšie informácie o projekte, investícii, výške výnosov a v prípade záujmu sa s Vami veľmi radi stretneme osobne.

Záujem o ďalšie informácie

Napíšte nám a my Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o projekte a o podmienkach investície.

Sledujte nás

NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Newsletter

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK

© Copyright 2019 Recovery Resorts, s.r.o.